کارهایی که باعث باطل شدن نمازمی شوند.

ساخت وبلاگ
چکیده : از آغاز تا پايان نماز بايد از اين کارها که نماز را باطل مي کند بپرهيزيم: 1- خوردن و آشاميدن. 2- روي ... با عنوان : کارهایی که باعث باطل شدن نمازمی شوند. بخوانید :

از آغاز تا پايان نماز بايد از اين کارها که نماز را باطل مي کند بپرهيزيم:

1- خوردن و آشاميدن.

2- روي از قبله برگرداندن.

3- َسخن گفتن.

4- خنديدن.

5- گريستن.

6- بهم زدن صورت نماز. مثل راه رفتن.

7- کم يا زياد کردن اجزاي اصلي نماز؛ مانند رکوع.

کارهایی,...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 17:16